GLOBAL VISION – kody kreskowe, pismo Braille’a

Założono: 1990
Canada
Firma prywatna

O firmie GlobalVision

Firma posiada długą historię pionierskich rozwiązań w systemach oprogramowania do porównywania plików. Zrozumienie klienta końcowego i jego potrzeb doprowadziło firmę do pozycji światowego  lidera w rozwiązaniach kompleksowej kontroli jakości na każdym z etapów produkcji, również
w druku. GlobalVision kontynuuje innowacyjne podejście, w celu dostarczenia rozwiązań eliminując ich błędy, dzięki czemu klienci końcowi mogą dostarczać na rynek produkty ze sprawdzoną szatą graficzną. Znajduje to zastosowanie w: opakowaniach, farmacji, kosmetykach i wszędzie tam gdzie jest konieczne zwiększanie bezpieczeństwa produkcji.

 

Oprogramowanie Global Vision Text Inspection, porównuje dwa dokumenty względem ich podobieństw i różnic w tekście pisanym. Jest to idealne dla zapewnienia, że nie ma żadnych niezamierzonych różnic, między zatwierdzonym plikiem wzorcowym, a np. wobec rezultatów osiągniętych na etapie dalszego przetwarzania pliku.


Oprogramowanie porównujące firmy GlobalVision, zapewnia możliwość uchwycenia różnic między plikiem wzorcowym, a rezultatami osiąganymi na kolejnych etapach przetwarzania pliku.

Podczas gdy nawet najmniejszy błąd nie jest akceptowalny, oprogramowanie porównujące GlobalVision, jest jedyną szansą na wykrycie takich błędów. Oko ludzkie łatwo może przegapić błędy w tekście, z tym oprogramowiem wykrywanie takich błędów jest skuteczniejsze.


Porównuj tekst w obcych językach

Istniejące narzędzia mogą wykrywać różnice w każdym języku. W wielu produktach, występujących w wielu wersjach językowych. Oprogramowanie GlobalVision, czyni łatwiejszym inspekcję tekstu, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Nawet, jeśli uprzednio nie było się zaznajomionym w zrozumieniu, na czym polegają te różnice oraz sposób ich wykrywania.


Porównuj dokumenty i różne rodzaje plików

Funkcjonalność porównywania treści dokumentów dostępna w oprogramowaniu GlobalVision, daje możliwość porównania końcowego pliku PDF ze źródłowym plikiem, w celu zapewnienia zgodności między sobą. Daje to możliwość porównania np. dwóch dokumentów PDF, dwóch dokumentów Word, dwóch plików tekstowych lub porównań pomiędzy różnymi rodzajami plików.

Odszukaj każdy rodzaj różnic

Wychwyć błędy w ortografii, zmiany, dodane lub usunięte frazy, przesunięcia, etc.


 

Raport z Inspekcji Tekstu

Generowanie raportów dla każdego rodzaju inspekcji, w celu prześledzenia postępów z inspekcji, jak też z możliwością wysłania raportu na zewnątrz, dla potrzeb akceptacji przez klienta końcowego.Funkcjonalności

Czułość wielkości fontu
Pozwala na wykrywanie rozmiaru fontów tak małych jak rozmiar 0.01 pt.

Inpskecja Web page
Inspekcja plików html oraz mhtml, wobec plików Word i PDF.

Inspekcja szablonów (template)
Ładowanie i poddaj sprawdzeniu szblony (template) QRD lub SPL.Inspekcja tabel
Szybka inspekcja tabel, komórka po komórce.

Inspekcja częsciowa
Sprawdzaj tylko wybrane akapity lub strony.

Obsługa natywnych plików
Swobodne działanie z następującymi rodzajami plików: PDF, Word, HTML, bez konieczności użycia zewnętrznych programów.Rodzaje wspieranych dokumentów

XML

TXT

PDF

DOC

XLS

Porównywanie pierwotnych (wzorców) plików graficznych, w celu wychwycenia różnic graficznych, jakie mogą istnieć między nimi. Należy upewnić się, że wszystkie różnice jakie wykryto, były pożądane przez klienta, wobec pliku z jakim porównuje się wzorzec graficzny.


Zatwierdzanie wierności oczekiwań między wzorcem,
a sprawdzaną grafiką.

Pliki graficzne zazwyczaj przechodzą przez wiele cykli i oddziałów sprawdzania, zanim zostaną zatwierdzone do druku.

Oprogramowanie firmy GlobalVision, może ustrzec przed błędami, dzięki możliwości wzajemnego porównywania następujących odmian plików graficznych.


Możliwość porównania z Proofem od swojego dostawcy poprzez porównanie grafiki piksel do piksela.

Można sprawnie porównać, że zatwierdzane grafiki są dokładnie takie same, wobec proof'ów dostarczonych przez zleceniodawcę druku.


Przyspiesz proces oceny, poprzez oprogramowanie do porównywania grafiki

Automatyczna inspekcja mniejsza ilość błędów, oznacza mniejszą ilość przedruku prac, które uprzednio nie były weryfikowane.

Inspekcje dostępne są dla:
Digital
Porównywanie wersji różnych grafik (artwork revisions)
Pre-Press
Inspekcja plików impozycji, w celu zapewnienia, że wszystkie powielenia są prawidłowe
Proofy drukarskie
Porównywanie zatwierdzonych grafik do druku, wobec proofa od kliena
Oprawy zeszytowe, książkowe i pliki wielostronicowe
Porównywanie wszystkich stron w pliku
Sprawdzanie grafiki od góry do dołu

Wykrywa błędy w zmianach, braki, przesunięcia lub dodany tekst, różnice w kolorze, braki spasowania separacji w druku, zmiany w obrazkach, layout'cie, dzięki oprogramowaniu do porównywania grafik i plików wektorowych (artwork).

Przykład Raportu Inspekcji Graficznej

Generowanie raportów dla każdej inspekcji, w celu śledzenia postępu akceptacji plików, poprzez komentarze zawarte w raporcie wskazujące na wykryte różnice wobec wzorca.Funkcjonalności

Automatyczne zarządzanie separacjami
Programowalne rozmieszczenie linii cięcia (die-lines), z wyborem warstw i separacji.


Automatyczna inspekcja wszystkich powtórzeń
Automatyczna lokalizacja inspekcja powtórzeń i zagnieżdżonych plików (nested files).


Automatyczny Sizing
Załaduj QRD lub template'y SPL.


Specyfikacja techniczna

Dodatkowe funkcjonalności:
- Dostępność na platformie Mac oraz PC.

Inspekcja grafiki dla:
- Nowe wersje (rewizje) plików wektorowych.
- Proof'y.
- Impozycje.
- Grafiki zagnieżdżone (Nested artwork).
- Kartony.
- Ulotki.
- Etykiety.
- Zeszyty.

Dostępne języki:
- Angielski.
- Francuski.
- Niemiecki.
- Hiszpański.
- Włoski.
- Chiński (uproszczony).
- Japoński.
- Koreański.

W celu sprawdzenia jakości kodów nie jest koniecznym ich drukowanie. Kody kreskowe można poddać weryfikacji bezpośrednio w pliku PDF, dzięki narzędziu Inspekcji Kodów Kreskowych (Barcode Inspection tool), uprzednio znany jako BarProof.Natychmiastowa weryfikacja rezultatów

Automatyczna lokalizacja i ocena wszystkich typów etykiet, kartonów i arkuszów drukarskich, za pośrednictwem weryfikatora kodów kreskowych.


Szczegółowa ocena każdego kodu kreskowego, zmienna po zmiennej

Potwierdzanie zgodności dla wszystkich kodów kreskowych względem normy ISO 15415/15416 oraz standardów ANSI. Moduł oceny kodów kreskowych również sprawdza parametry współne dla prepress'u, takich jak redukcja szerokści paska kodu kreskowego oraz ciche strefy.


Dokonywanie cyfrowej inspekcji kodu kreskowego

GlobalVision sprawdza kody kreskowe bezpośrednio w oprogramowaniu, więc nie ma potrzeby ich weryfikacji poprzez urządzenia dedykowane. Dzięki temu staje się łatwym sprawdzanie i weryfikacja kodów kreskowych.

Raport z Inspekcji Kodów Kreskowych

Generowanie raportów z każdej inspekcji, w celu prześledzenia postępu, przesyłania oraz akceptacji.
Funkcjonalności

Ocena wszystkich rodzajów kodów kreskowych
Weryfikacja i dekodowanie kodów liniowych oraz 2D. Ocenia wszystkie kody kreskowe wobec standardów CEN/ANSI/ISO.


Pomiar szerokości paska
Zapewnia poprzez weryfikację wartości w plikach PDF, że kody kreskowe osiągną oczekiwany poziom jakości.


Raportowanie Poprawny / Niepoprawny
Możliwy jest wybór zakresu oceny jakości, jaka jest akceptowana.


Specyfikacja techniczna

Rodzaje kodów kreskowych:
- 1D oraz 2D UPC.
- Data Matrix.
- QR.

Wspierana Symbolika (Supported Symbologies):
- Codabar.
- Code 39.
- Code 128.
- Interleaved 2 of 5.
- Pharma Code.
- RSS-14.
- RSS-14 Stacked.
- RSS-Expanded.
- RSS-Expanded Stacked.
- RSS-Limited.
- EAN/UPC (13 Digits).
- EAN/UPC (8 Digits).
- UPC-A.
- UPC-E.

Dzięki oprogramowaniu GlobalVision, klienci są w stanie wychwycić błędy, jakie przy wizualnej ocenie są trudne do wychwycenia. Zaczynając choćby od dziś można oszczędzić znaczną ilość czasu, spędzaną do tej pory na nużących i powtarzających się sprawdzeniach, dzięki temu wyklucza się możliwość popełnienia ludzkiego błędu.
Znajdowanie każdego rodzaju błędu

Inspekcja Druku, dostarcza inspekcji w trybie offline, dzięki czemu pozwala unikać błędu w szacie graficznej opakowania. Wobec zatwierdzonych projektów graficznych, poddaje się inspekcji: druki, proofy, etykiety, kartony, zagnieżdżone montaże (typowe przy produkcji opakowań).


Porównywanie zatwierdzonych projektów graficznych, wobec wydruku z maszyny drukarskiej

Udoskonalenie procesu wraz z firmą GlobalVision, zapewniające że wadliwy produkt nie zostanie dostarczony w ręce klienta końcowego.


Wychwycenie błędów drukarskich, zanim się pojawią

Wykrywa błędy w druku takie jak:

-  Przebijanie druku przez arkusz
-  Ubytki.
-  Smugi.
-  Błędy w pasowaniu separacji.
-  Zadrapania.
-  Odrywanie włókien papieru.
-  Zabrudzenia z suchych grudek farby.
-  Zachlapanie, centkowanie.
-  Skazy.
-  Zabrudzenia.
-  Zrywanie.
-  Zaplamienie.


Indywidualne porównanie każdego powielonego użytku

Szybkość obsługi oprogramowania GlobalVision pozwala na płynną pracę w warunkach produkcyjnych, zapewniając wychwytywanie błędów.

Pozwala uniknąć czasochłonnych zadań, polegających na porównywaniu zatwierdzonej szaty graficznej, wobec powtórzeń na arkuszu drukarskim. Można dokonać tych porównań w jednym podejściu, dzięki GlobalVision.

Skanery Global Vision dla Inspekcji Druku

Daje możliwość skorzystania z certyfikowanych skanerów, w połączeniu z oprogramowaniem GlobalVision, w celu zbudowania optymalnej inspekcji druku i wykrycia błędów w druku pośród różnych formatów jakie są używane.

Seria F

Seria R

Skanery płaskie

Skanery rolowe

Skanery specjalnego zastosowania

Skanery C8 Cylinder

Funkcjonalności

Etykiety

Kartony

Broszury

Arkusze drukarskie

Projekty graficzne

Proofy

Kolejne wersje

Zagnieżdżone użytki

Impozycje

Dodatki

 Inspekcja ortografii

 Inspekcja kodów kreskowych

 Inspekcja pisma BrailleWspierane rodzaje plików

Cyfrowe zarządzanie zatwierdzeniami kolorów

Używając oprogramowania GlobalVision, można bardziej dokładnie i szybciej zatwierdzać kolory na zadrukowanych podłożach. Daje to możliwość wysyłania do klientów cyfrowych raportów z inspekcji koloru.

Komunikacja wobec dokładności odwzorowania koloru

Daje możliwość wysyłania informacji o różnicy koloru, do klientów oraz dostawców druku, dzięki wbudowanej bibliotece Pantone.Współdzielenie raportów daje szybszy proces akceptacji

Widok raportu z inspekcji kolorów wysyłanego do: klientów, drukarń, osób zatwierdzających, wraz dokładnymi informacjami wyróżnionymi w raporcie.

Sprawdzanie koloru w każdym położeniu druku

Inspekcja przebiega przez wszystkie pozycje, wskazane i wybrane dla danego koloru.Zatwierdzanie kolorów w zaufany sposób

Dokonywanie inspekcji kolorów wobec zdefiniowanych wartości wzorcowych, w celu zapewnienia dokładności odwzorowania.
Kluczowe funkcjonalności


Cyfrowe zatwierdzanie kolorów

Zatwierdzanie wielu kolorów równocześnie, za jednym podejściem

Zapisywanie profilów koloruUstawianie własnych tolerancje ∆E

Raport zawiera rozmieszczenia kolorów

Sugestie dla najbliższego koloru Pantone
Skanowanie wydruków oraz proof'ów dla szybkiego porównania kolorów.