SWITCHOptymalizacja oraz kontrola nad procesami przepływu prac


Switch w pełni automatyzuje jakość plików użytkownika oraz sposób
w jaki są tworzone, współdzielone i otrzymywane. Switch również integruje i łączy aplikacje producentów „firm trzecich” (third-party applications) w workflow użytkownika, łącząc wszystko razem
w przepływ prac dopasowany do indywidualnych potrzeb.

 • Kontrola workflow użytkownika
 • Znany jest status każdego dokumentu w dowolnym momencie
 • Zwiększa wydajność istniejącego oprogramowania, które już istnieje po stronie użytkownika

WIĘCEJ

 


Jednorodność jest kluczowa, w celu posiadania dobrze zautomatyzowanego workflow


Switch łatwo zarządza dokumentami. Możesz stworzyć wydajne przepływy prac (workflows), które automatycznie będą zapewniać oczekiwany poziom jednorodności i jakości, podczas gdy pozostały czas można przeznaczyć na bycie w biznesie wystarczająco elastycznym.
Switch jest najlelpszym oprogramowaniem do zarządzania dokumentami, wobec innych rozwiązań.

 • Instalowane automatycznie, ustandaryzowana komunikacja do wszystkich kontaktów
 • Dodawanie nowych przepływów prac (flow), tak jak potrzebuje tego specyfika pracy, aby wydajność mogła wzrastać

WIĘCEJ

 


Użytkownik decyduje sam jakiego modułu potrzebuje. Daje to możliwość elastycznego rozwoju.


Switch jest rozwiązaniem modułowym i otwartym na szeroko rozumianą integrację. Automatyzacja zaczyna się od najistotniejszych i najbardziej wymagających (czasochłonnych) czynności, dając natychmiastowe odczucie automatyzacji.

 • Zakup funkcjonalności jakie są potrzebne w danym momencie. Kalkulator zwrotu inwestycji!
 • Pozwala to rozwijać automatyzację, w ramach rozrostu potrzeb danej firmy.

WIĘCEJ

 


Możliwość połączenia się z zaufanymi partnerami enfocus. Zysk dzięki istniejącemu doświadczeniu partnerów.


Firma enfocus posiada partnerstwo z wiodącymi dostawcami technologii wydawniczych i ostatecznych oprogramowań takich jak: Zarządzanie Cyfrowymi Aktywami, Systemy Zarządzania Informacją (MiS) lub systemy bazodanowe znacząco podnoszące ich funkcjonalność. Enfocus zbudował społeczność, gdzie każdy z ich partnerów pokazuje użytkownikom końcowym, jak mogą się integrować ze Switch’em, w celu najbardziej optymalnej automatyzacji.

WIĘCEJ

 


Switch Core Engine
Automatyczne zarządzanie plikami oraz wgląd w postępy,
w dowolnym momencie.

Configurator
Integrowanie, kontrola
i automatyzacja popularnych oprogramowań firm trzecich (third-party applications).

Database
Automatyzacja komunikacji pomiędzy aplikacjami bazodanowymi,
a workflow użytkownika.

Metadata
Udoskonala inteligencję danego workflow, dając możliwość personalizacji usług.

Scripting
Integracja własnoręcznie zrobionych skryptów w: Visual Basic Scripts, JavaScripts lub AppleScripts.

Switch Client
Daje możliwość zarządzania przepływem prac
w Switch, poprzez aplikację klienta WWW.

Web Services
Rozszerznie funkcjonalności Switch’a, w celu umożliwienia użytkownikom integracji z chmurą.

Connect Module
Otrzymywanie gotywych plików PDF do druku, bezpośrednio do Flow Switcha, z aplikacji
Connect All.

PDF Review Module
Automatyzacja Soft Proofingu, poprzez link przesłany w e-mailu

5 powodów dlaczego warto zainwestować w Switch 2018

 1. Błyskawicznie odszukuje pracę poprzez funkcjonalność "Job Finder boards".
 2. Korzysta z najnowszych funkcjonalności, w celu połączenia z popularnymi zewnętrznymi serwisami.
 3. Otwieranie i edycja prac w ich natywnych (rodzimych) aplikacjach, wywołanych poprzez przeglądarkę internetową.
 4. Posiada uaktualnione wsparcie dla najnowszych systemów operacyjnych.
 5. Uproszczenie obsługi i uaktualnienia danych w "Switch flows".


Tablice filtrowania i szukania prac

Nowa Wyszukiwarka Prac (Job Finder) jest dostępna dla każdego, kto potrzebuje szybko odszukać status pracy, bazując na tym gdzie znajduje się praca w danym Switch flow. W pierwszym kroku osiągnięto przejrzystości produkcji, jako funkcjonalność oczekiwana przez obecnych użytkowników. Funkcjonalność "Job Finder" ma możliwość dostosowania dostępnych właściwości, indywidualnie dla potrzeb użytkownika. Czyni to łatwiejszym szukanie i lokalizowanie specyficznych prac w Switch Flows. Sporo czasu zajmowało uprzednio, zebranie tych informacji.
Webhooks

Dostępna jest teraz zdolność przyłączeniowa z zewnętrznymi serwisami poprzez Webhooks. Funkcjonalność ta jest adresowana do osób tworzących skrypty (script-writers), twórców oprogramowań oraz integratorów. To nowe narzędzie  transformuje  sposób w jaki "Switch Flows" oraz skrypty łączą się z zewnętrznymi serwisami. Użycie, Webhooks pozwala zewnętrznym aplikacjom lub serwisom, na wysyłanie powiadomień do Switch'a. Dla przykładu, powiadomienia mogą zawierać status pracy lub mechanizm wyzwalający uaktualnienie (trigger), kiedy nadchodzi nowe zamówienie, poprzez system zarządzania pracami taki jak „MIS system”.


Private data

Private data jest potężną nową właściwością, dla osób zarządzających przepływem prac (flow managers). Uprzednio było to dostępne tylko poprzez skryptowanie. Ta nowa funkcjonalność umożliwia  przechowywanie, dostosowywanie i zarządzanie specyficznymi danymi, w obrębie Switch'a. Switch 2018, czyni private data, dużo łatwiejszym w obsłudze i łatwo dostępnym dla technicznych i mniej technicznych użytkowników.Akcje one-click

Budowanie przepływu prac (flows) jest szybsze niż kiedykolwiek, dzięki Switch 2018! Najczęściej używane akcje, mogą być teraz uruchamiane dzięki jednemu kliknięciu:
 • Znajdywanie prac w punkcie sprawdzenia „checkpoint”
 • Edycja i uaktualnianie prac w natywnych aplikacjach, z pozycji funkcji punktu sprawdzenia „checkpoint”
 • Możliwość zaznaczania i przetwarzania wielu prac jednocześnieIntegracja z najnowszymi systemami operacyjnymi

Switch 2018 jest w pełni wspierany przez najnowsze systemy operacyjne, włączając w to:
 • Mac OS X 10.13 (High Sierra)
 • Windows Server 2016


Pozostałe funkcjonalności


Zamiana czasochłonnych czynności, w zautomatyzowany proces przepływu pracCzynności czasochłonne to:  tworzenie, sprawdzanie, konwertowanie, druk oraz archiwizacja wszystkich rodzajów dokumentów. Jest to duża strata czasu, jaki się nad tym spędza, sprawdzając status prac oraz dokonując komunikacji z klientami. Switch automatyzuje te zadania, zyskując na czasie. Wtedy można skupić się, na prawdziwie istotnych aspektach: dostarczanie większej ilości usług do klientów końcowych, co przekłada się na profit.Otrzymywanie, sortowanie oraz kierowanie nadchodzących prac, w odpowiednie miejsca

WIĘCEJ

Automatyzacja kontroli jakości plików PDF

WIĘCEJ

Konwersja natywnych formatów dokumentów, do postaci sprawdzonych PDF’ów, gotowych do druku

WIĘCEJ

Automatyzacja prac web-to-print, otrzymywania prac oraz ich weryfikacji

WIĘCEJ

Automatyzacja GWG, w oparciu o metryczkę pracy (job ticket verification)

WIĘCEJ

Partnerzy w integracji

  Partnerzy Rozwiązań Enfocus, zyskują na otwartej architekturze Switch’a, dzięki czemu mogą dostarczać bezproblemową integrację ze swoimi oprogramowaniami. Kombinacja tych integracji, pozwala klientom na łatwą automatyzację powtarzających się czynności, zwiększając w tych zadaniach ich jakość oraz rentowność. Dlaczego warto zautomatyzować swoją produkcję? Klikając na logo danego partnera w integracji, można zobaczyć inspirujące pomysły, pomocne do wykonania kroku w kierunku automatyzacji. Filtrując poprzez kategorie można łatwo podejrzeć, jakie aspekty pracy należy zautomatyzować. Klikając poniżej na dane logo partnera, następnie na „WIĘCEJ” i łatwo podejrzeć gotowe rozwiązania, jakie już działają w służbie automatyzacji.  

Color ManagementKonwersja do PDFDam & Edytorial


WIĘCEJ

Data Quality & Postal MailDigital & Production Print


WIĘCEJ

Image OptimizationImpozycjaZarządzanie pracamiDruk wielkoformatowy (LFP)


   

Preflight & PDF


WIĘCEJ
     

Proofing & online collaboration


 

 

Wróć