Pit Stop ProPitStop Pro jest wtyczką (plug-in) do programu Adobe Acrobat, który:


Sprawdza tworzone pliki PDF w celu wykrycia błędów, dając zrozumiałe raporty w języku polskim, lokalizujące problemy.

Naprawia automatycznie większość błędów, a „Listy Akcji” pozwalają na własne definiowanie procedur naprawy plików PDF.

Pozwala na manualną edycję prawie wszystkiego w pliku PDF, bez konieczności opuszczania programu Adobe Acrobat.


Dlaczego PitStop Pro?


Praca z plikami PDF może być dokuczliwa. Twoi klienci nie dostarczają ich w jakości jakiej oczekujesz, przez co często potrzebujesz edytować plik PDF nawet poprzez Adobe Acrobat, który nie do końca umożliwia ci pełniejszą edycję. PitStop Pro jest wtyczką (plug-in) działającą w otoczeniu Adobe Acrobat Std/Pro, dzięki czemu oferuje ci pomoc w rozwiązaniu problemów. Z PitStop Pro, sprawdzanie i edycja PDF staje się niewspółmiernie łatwiejsza.


Co mówią klienci?


PitStop Pro jest „ostatecznym wytrychem” w mojej codziennej pracy. Jest nie do pomyślenia, abym mógł się bez niego obejść. Ostatnie uaktualnienie oprogramowania tylko mnie utwierdza w tym przekonaniu.
W szczególności lubię
nowe narzędzie selekcji i edycji obiektów. Tak proste i tak skuteczne!
 

Axel Robert
Prepress & Graphic Chain quality manager w Ubisoft

Wydajność i dokładność są wskaźnikami, które stanowią o produktywności – poważną zaletą są nowe skróty klawiaturowe, możliwe do ustawienia według własnych potrzeb. Teraz wszystkie moje ulubione narzędzia i akcje są w zasięgu kliknięcia klawiaturą- praca idzie mi gładko !

Amy Menendez
Prepress specialist w  BlueOcean Worldwide

 


Pit Stop Pro


Preflight PitStop Pro wykrywa i naprawia automatycznie większość błędów jakie występują w tworzonych plikach PDF w zastosowaniu poligraficznym


 

W PitStop Pro można ustawić profil sprawdzający (preflight profile) lub użyć jednego z wielu standardowo występujących profili, które są dostępne w biliotece PitStop Pro. Kiedy poddajemy inspekcji wstępnej plik PDF, PitStop Pro automatycznie tworzy czytelny raport w języku polskim, który pokazuje błędy i ich lokalizacje, oraz to co trzeba zrobić z plikiem PDF, aby go usprawnić.

 

 Przykłady raportowania PitStop


Klasyczny raport  PitStop z inspekcji wstępnej (preflight)  daje przejrzysty wgląd w zaistniałe błędy wystepujące w pliku PDF oraz te aspekty jakie PitStop automatycznie naprawił dla ciebie.

Jeśli chcesz posiadać raporty z podświetlonymi błędami jak też naprawami, PitStop może generować raport  z adnotacjami prosto z twojego pliku PDF


Dlaczego potrzebna jest inspekcja wstępna plików PDF?


Sprawdzanie jakości twoich plików PDF jest niezbędne przed procesem drukowania, ponieważ to co widzisz na ekranie nie jest zawsze tym, co wyjdzie w wydruku. Poddawanie inspekcji wstępnej plików PDF stało się powszechną praktyką w poligrafii. Obecnie ponad 80% drukarń używa profesjonalnych narzędzi do inspekcji wstępnej (preflight). Od 1993r. Enfocus PitStop Pro zawsze był pionierem i standardem przemysłowym z narzędziem do inspekcji PDF.  Chcesz wiedzieć więcej o inspekcji (wstępnej preflight)?

Sprawdź nasze sugestie wymienione w filmie poniżej

 

Restrykcje w Preflight


Jest to jedna z najbardziej znaczących zmian w ciągu ostatnich 15 lat, od momentu stworzenia PitStop Pro. Od wersji PitStop Pro 13 możliwe są sprawdzenia i naprawy włączając w to Preflight Profile, który może zostać ograniczony do konkretnych aspektów PDF'a. Dla przykładu: PDF Page Box, konkretna strona lub kilka stron, konkretna strona lub specyficzny element pliku PDF, nawet mogą zostać sprawdzone różne warstwy w obrębie PDF'a na różne sposoby w zależności od potrzeb użytkownika. Niezwykle istotne stały się nowe opcje, dające możliwość dostosowania inspekcji do własnych potrzeb.


Automatyczne tworzenie spadów


Nasi klienci zgłaszali, że brak spadów jest nadal poważnym problemem.  Mamy przyjemność oznajmić, że oto właśnie najnowszy PitStop 13  potrafi automatycznie dodawać spady w plikach PDF!

 • Dodaje lustrzane indywidualne obiekty bliskie lub przecinające obrys linii pomocniczych Trim Box, w konsekwencji tworząc potrzebny spad;
 • Obiekty te są w całości edytowalne w celu ręcznej korekty, jeśli to konieczne;
 • Spady (bleed) mogą być generowane dla różnych obiektów lub całych stron oraz dokumentów;


Przystosowanie powiadomień Inspekcji w osobisty sposób


Od wersji PitStop 13, wiadomości mogą być dostosowane, aby sprostały wymaganiom potocznych określeń, które mogą zawierać  osobiste, dodatkowe sugestie lub zupełnie zmienione brzmienie powiadomień, wedle własnych upodobań. W dodatku powiadomienia z inspekcji, mogą zostać przetłumaczone na język, który nie jest obecnie wspierany przez  PitStop Pro.


Dostosuj swoje skróty klawiaturowe


PitStop Pro umożliwia edycję i dostosowanie własnych skrótów klawiaturowych dla najważniejszych pozycji z menu.


Powiedz "do widzenia" ograniczeniom rozmiaru strony


Standardowy format PDF jest ograniczony do rozmiaru 200x200 cali. PitStop Pro wspiera "Współczynnik Skalowania Strony" (Page Scaling Factor),  pozwalając na pracę z tak dużymi formatami jakie są konieczne.


PitStop Pro umożliwia profesjonalną edycję pliku PDF


Załączanie brakujących fontów
Nie pozwalaj brakującym fontom na zatrzymywanie twojej pracy! Sciągaj fonty z chmury poprzez usługę Monotype Baseline.

WIĘCEJ

Zamiana tekstu na krzywe
Kiedy chcesz zwiększyć bezpieczeństwo pracy dokonaj konwersji tekstu na obrys krzywymi przy użyciu PitStop Pro.

WIĘCEJ

Zmień font w PDF
Zaznacz font jaki chcesz zmienić i dokonaj tej zmiany w swoim pliku PDF.

WIĘCEJ

Edycja tekstu w pliku PDF
W celu poprawy tekstu nie ma potrzeby powracania do aplikacji, w której powstał plik PDF. W PitStop Pro możesz edytować tekst w pliku PDF i dokonać stosownych zmian.

WIĘCEJ

Wytnij i wklej tekst pomiędzy plikami PDF
"Wytnij i wklej", jako kolejna funkcjonalność w PitStop Pro, umożliwia edycję i zmianę pozycji twoich elementów graficznych.

WIĘCEJ

Skalowanie tekstu i grafiki
PitStop Pro umożliwia skalowanie tekstu i zdjęć bezpośrednio w pliku PDF.

WIĘCEJ

Konwertuj przestrzenie barw zdjęć
Jeśli zdjęcia w pliku PDF pozostają w niewłaściwej przestrzeni barw, PitStop Pro może to skonwertować.

WIĘCEJ

Edycja zdjęć
PitStop Pro pozwala na pełną edycję zdjęcia bezpośrednio w pliku PDF.

WIĘCEJ

Wstaw, usuń i zamień zdjęcie
PitStop Pro może łatwo wstawić, zmienić lub usunąć zdjęcia wewnątrz pliku PDF.

WIĘCEJ

Dodaj numerację stron do pliku 
PitStop Pro umożliwia dodawanie w łatwy sposób numeracji stron pliku PDF.

WIĘCEJ

Sprawdź rozdzielczość zdjęcia w pliku PDF
Dzięki PitStop Pro możesz sprawdzić, czy rozdzielczość zdjęć w pliku PDF jest wystarczająca względem potrzeb.

WIĘCEJ

Konwertuj obrazki RGB  do przestrzeni barw CMYK w pliku 
Sprawdź czy plik PDF zawiera zdjęcia RGB i automatycznie skonwertuj je do CMYK.

WIĘCEJ

Wykryj i dokonaj konwersji kolorów spot do CMYK
Konwertuj kolory dodatkowe (spot) do przestrzeni CMYK i odwrotnie w sposób automatyczny za pomocą PitStop Pro.

WIĘCEJ

Zrób wybranie spod tła białego tekstu (Knockout white text) w pliku PDF
Sprawdź czy białe elementy są ustawione na nadruk i napraw to automatycznie, dzięki czemu są wybrane spod tła.

WIĘCEJ


Edycja zdjęć i gradientów


 • Edycja krzywych tonalnych każdego typu zdjęcia w PDF
 • Zmiana jasność/kontrast każdego typu zdjęcia w PDF
 • Zastosuj maskę wyostrzania każdego typu zdjęcia w PDF


Automatyczne tworzenie spadów


Nasi klienci zgłaszali, że brak spadów jest nadal poważnym problemem.  Mamy przyjemność oznajmić, że oto właśnie najnowszy PitStop 13  potrafi automatycznie dodawać spady w plikach PDF!

 • Dodaje lustrzane indywidualne obiekty bliskie lub przecinające obrys linii pomocniczych Trim Box, w konsekwencji tworząc potrzebny spad;
 • Obiekty te są w całości edytowalne w celu ręcznej korekty, jeśli to konieczne;
 • Spady (bleed) mogą być generowane dla różnych obiektów lub całych stron oraz dokumentów


Udoskonalona funkcjonalność selekcji i edycji


W najnowszym PitStop Pro udoskonalony został sposób edycji i selekcji obiektów. W poprzedniej wersji jeśli chciałeś obsługiwać takie czynności jak obracanie, skalowanie, przekoszenie, musiałeś wybierać różne przyciski. Teraz możesz wykonać te czynności jednocześnie.


Pozostałe funkcjonalności


W każdym uaktualnieniu PitStop Pro znajdują się nowe, istotne możliwości i funkcje. Istotne informacje zawarte są w poniższych artykułach:

Wizualizacja "List Akcji"


- Podgląd w czasie rzeczywistym co zostało stworzone w trakcie tworzenia "Action List".
- Szybka indentyfikacja problemów przy tworzeniu "Action List".
- Edycja miejsc problemów i sprawne ich naprawienie.


Dodaj kody kreskowe


- Generuj kody kreskowe bezpośrednio w PitStop Pro
- Dostępnych jest ponad 100 różnych typów kodów kreskowych
- Funkcja redukcji szerokości paska, „ciche strefy” i cyfry kontrolne


"Akcje Pantone Color"


- Sprawdzanie kolorów Spot, dla właściwej biblioteki Pantone
- Zapewnienie zgodności kolorów Pantone Colors w całym dokumencie PDF
- Remap'owanie kolorów Pantone, bazując na ich zgodności nazw


Przycinanie skomplikowanych elementów wektorowych


- Redukcja złożoności plików PDF
- Udoskonalony rendering i wyjściowa wydajność
- Kadrowanie i usuwanie zbędnych elementów


Pulpit mojego PitStop'a


- Panel użytkownika online (online dashboard)
- Statystyka produkcji
- Przegląd rodzaju przetwarzanych plików PDF
- Łatwy podgląd rodzajów analizowanych problemów


Edycja wektorów


- Łączy lub dzieli różne grupy elementów wektorowych
- Idealne przy projektowaniu linii wykrojników


Pozostałe nowe funkcjonalności


 • Zaznaczenie obiektów, które wyglądają na czarne
 • Raportowanie rodzaju stron w zależności od kolorystyki
 • Sprawdzanie minimalnej wielkości pól
 • Wykluczanie soft maski ze sprawdzenia rozdzielości
 • Akcja selekcji zamkniętej ścieżki
 • Color wraz ze zmiennymi (variables)
 • Stan drukowania dla warstw (Print state of layers)
 • Skalowanie strony, Page scaling (userunits)
 • Udoskonalone dodawanie skopiowanych grafik
 • Dodawanie spadów
 • Kolor może być teraz definiowany w przestrzeni barw LAB
 • Ponad 40 nowych standardowych Akcji "Standard List"
 • Nowe profile Devicelink dla celów konwersji i redukcji maksymalnego nafarbienia (TIL/TAC Reduction)


Wróć