ColorGATE – Digital Proofing

 


Rok założenia: 1997r.

Firma ColorGATE pomyślnie rozwija poligraficzne rozwiązania programowe, oprogramowanie RIP i technologie wydruków próbnych (Proofing) do druku komercyjnego. Posiada rozwiązania dla drukarń cyfrowych, drukarń offsetowych i rolowych, drukarń Flexo oraz studiów DTP.

Podstawowym produktem firmy ColorGate jest ProductionServer. Jest to RIP o modułowej budowie wraz z oprogramowaniem do zarządzania kolorem. Na całym świecie każdego dnia, ProductionServer jest używany przez tysiące zadowolonych użytkowników obrazowania i kontroli cyfrowej. Firma ColorGate jest aktywnie zaangażowana na rynku poligraficznym, od początku swojego istnienia przez 10 lat. Zebrała olbrzymie doświadczenie i praktykę w zakresie zarządzania kolorem i innych problemów poligraficznych. Poprzez SmartControl oferuje praktyczną zgodność ze standardem IPOS (Industry Printing Operation System).

Jako eksperci w zarządzaniu kolorem i kompleksowej kontroli systemów poligraficznych, ColorGate z dnia na dzień uzupełnia praktyczną wiedzę pomocną dla użytkowników końcowych i partnerów, skutkującą dostarczaniem indywidualnych i elastycznych rozwiązań dla różnych wymagań i obszarów zastosowań w poligrafii.

Portfolio rozwiązań ColorGATE obejmuje następujące aplikacje: Campaign Printing, Color Server, Computer to Plate (CTP) oraz Inkjet to Plate, cyfrowy proofing, impozycję, Ink Saving (oszczędzanie farby i atramentu), technologię Computer to Screen oraz Web to Print (W2P).
Firma ColorGATE bardzo mocno angażuje się w prace międzynarodowych organizacji standaryzujących normy dla przemysłu poligraficznego, takich jak ISO, Fogra, GRACoL i ProcessStandard Digital (PSD). Rozwijając swoje rozwiązania, ColorGate jest w ścisłej współpracy z użytkownikami końcowymi, jak również ze strategicznymi partnerami, aby osiągnąć następujące cele: uprościć obsługę plików PDF, udoskonalić zarządzanie kolorami, wprowadzić standaryzację procesów i uczynić je bardziej wydajnymi w tym samym czasie. Redukcja czasu potrzebnego do produkcji poligraficznej to zmniejszenie kosztów.

Oferujemy wysokiej klasy rozwiązania do następujących działów profesjonalnej poligrafii

 

 

PRODUKTY

Przygotowanie do druku oznacza zastosowanie różnych procesów i procedur, wykonywanych w celu przygotowania pracy do druku (przygotowanie danych, impozycja, przetwarzanie obrazu, zarządzanie kolorami, trapping etc.). Efektem przygotowania jest utworzenie cyfrowych plików (w formacie PDF) lub przygotowanie form drukowych (płyty, bloki, matryce), do końcowego cyfrowego lub konwencjonalnego procesu drukowania.

Typowe produkty:
- Proofing impozycyjny lub kolorystyczny.
- Cyfrowe formy drukarskie (filmy, matryce, płyty).
- Przygotowanie danych rastrowych (dane w postaci 1-bit TIFF).
- Pliki PDF-X.
Druk wielkoformatowy (LFP) jest realizowany do produkcji wielkoformatowych druków, o typowych szerokościach drukarskich, od ok. 1 do 5 m, na wielu różnych rodzajach podłoży.

Typowe produkty:
- Bilbordy, plakaty, znaki.
- Banery, duże zdjęcia, panele elewacyjne.
- Reklama na mobilnych tablicach i na pojazdach.
- Druk na tekstyliach i druk flag.
- Projektowanie wnętrz, drukowanie tapet.
- Zdjęcia i duże plakaty.Druk małego formatu
Mały format w produkcji poligraficznej, oznacza wszystkie profesjonalnie wyprodukowane produkty z cyfrowych drukarek, przeważnie do formatu pracy rozmiaru około A3.

Typowe produkty:
- Wizytówki.
- Papiery firmowe, koperty.
- Ulotki, broszury.
Druk Flexo
Druk fleksograficzny odgrywa ważną rolę w segmencie drukowania opakowań i etykiet. Drukowanie odbywa się na wielu podłożach niechłonnych, z liniaturami rastra 60-150 lpi. Zmienny przyrost punktów rastrowych jest charakterystyczny dla drukowania fleksograficznego oraz jest wyzwaniem dla zagadnień standaryzacji druku.

Typowe produkty:
- Etykiety.
- Formularze ciągłe i pojedyncze.
- Materiały do pakowania.
 

 

 Druk offsetowy
Druk offsetowy jest techniką, która używa farb procesowych (CMYK), drukując z liniaturami rastra 150-300 lpi. Druk offsetowy jest również często wykorzystywany do produkcji dużych nakładów druku.

Typowe produkty:
- Ulotki.
- Plakaty.
- Materiały reklamowe.
- Książki i broszury.
 

 
Sitodruk
Sitodruk na ogół używa liniatury do 85 lpi. Korzysta także zazwyczaj z kolorów spotowych i szerokiego wachlarzu różnych podłoży drukowych.

Typowe produkty:
- Plakaty, banery.
- Tekstylia reklamowe.
- Reprodukcje.

 

 

 Wklęsłodruk
W druku wklęsłodrukowym, elementy do odtworzenia są wygrawerowane na nośniku obrazu (specjalnych walcach) oraz przy użyciu wysokiego nacisku kontaktowego i wykorzystując siły adhezji na papierze, drukowane są z dużą prędkością. Technologia ta stosowana jest zazwyczaj w druku dużych nakładów.

Typowe produkty:
- Magazyny.
- Katalogi.
- Opakowania.
- Dekoracje.