Print Verifier


Alwan PrintVerifier umożliwia sprawdzenie kupcom druku oraz drukarzom, że wzorce proof oraz wydruki z maszyny, spełniają oczekiwania klienta.


Co robi Print Verifier?


Alwan PrintVerifier umożliwia sprawdzenie kupcom druku oraz drukarzom, zgodności ze wzorcami proof oraz wobec wydruków z maszyny drukarskiej, w celu spełnienia oczekiwań klienta, dotyczących kolorystyki i jakości.

• Kontrola druku oraz raportowanie.
• Kontrola kolorów korporacyjnych oraz raportowanie.
• Stabilny druk.
• Przewidywalność procesu.
• Zgodność druku z ISO 12647, ISO 15339, G7.
• Monitorowanie prac w czasie rzeczywistym, dzięki Alwan Universal Web Interface.
• Oszczędność czasu i pieniedzy.


EDYCJE, OPCJE

BROSZURA

WYMAGANIA TECHNICZNE

 


FILM INSTRUKTARZOWY


Matching Colors Across Printing Processes with Alwan PrintStandardizer!


Alwan Print Verifier umożliwia weryfikację wzorców proof wobec wydruków z maszyny drukarskiej oraz wobec oczekiwaś klientów końcowych.


KORZYŚCI


Kontrola procesu i zgodność
Alwan PrintVerifier dzięki pomiarom barwy, sprawdza zgodność wydruków wobec takich elementów jak: pola pełne, pola rastrowe, balans szarości oraz krzywe tonalne. Ocena procesu może zostać dokonana zgodnie z: G7 ®, ISO 15339/CGATS TR016, ISO 12647-2/3 lub wg własnych kryteriów klienta.

Zapewnienie jakości
Alwan PrintVerifier identyfikuje cele pracy, dzięki tolerancjom dzięki zastosowaniu Alwan Job Color Ticket, który jest współdzielony z Alwan ColorHub oraz Alwan PrintStandardizer. Alwan PrintVerifier ocenia zgodność i dostarcza raport w formacie PDF, etykietę pracy oraz raporty w formacie XML.

Kontrola druku oraz zgodność
Alwan PrintVerifier mierzy oraz sprawdza Twoją wyjściową jakość druku. Ocena druku może zostać przeprowadzona zgodnie z: ISO 15339/CGATS TR016, ISO 12647-7/8 lub wg własnych kryteriów klienta.

Kontrola druku i zgodność kolorów spot
Alwan PrintVerifier mierzy/sprawdza kolory Spot oraz kolory korporacyjne „Brand (Device)”, na wydrukowanych produktach lub na pasku pomiarowym. Ocena koloru może zostać przeprowadzona zgodnie z: ISO 15339/CGATS TR016 lub wg własnych kryteriów klienta.
 


FILMY INSTRUKTARZOWE


How To Assess CMYKOG Job with Alwan PrintVerifier 5

How To Assess CMYK+2Spots Job with Alwan PrintVerifier 5


PARTNERZY TECHNOLOGII 

Wróć